Ofaiston

Primary tabs

Ofaiston

Ofaiston Raf., Fl. Tellur. 3: 46. "1836" [1837] sec. Kühn 1993

Content

Notes

A monotypic genus endemic to southeastern Europe, southwestern Siberia, and Central Asia. It is closely related to Petrosimonia (Akhani & al. 2007).