Pierrebraunia eddie-estevesii

Primary tabs

Pierrebraunia eddie-estevesii

Pierrebraunia eddie-estevesii P.J.Braun in Kakteen And. Sukk. 68: 319. 2017 sec. Korotkova 20211
    • 1. Korotkova, N. 2021: Revisions of Deamia, Disocactus, Epiphyllum, Hatiora, Kimnachia, Lepismium, Leuenbergeria, Lymanbensonia, Pereskia, Pfeiffera, Pseudorhipsalis, Rhipsalidopsis, Rhipsalis, Schlumbergera, Selenicereus, Strophocactus, Weberocereus, and various other names. In: Korotkova N. & al., Cactaceae at Caryophyllales.org – a dynamic online species-level taxonomic backbone for the family. – Willdenowia 51: 250-270. http://doi.org/10.3372/wi.51.51208

    Content